Павлоградська загальноосвітня школа I-III ступенів №7

 

Вступ до школи

Ранок вже нас будить світлий, голубий.
Школо рідна, люба, двері нам відкрий!

     Прийом дітей до 1 класу загальноосвітньої  школи  здійснюється  на безконкурсній основі відповідно  до  території  обслуговування  (відповідно  до   наказу Міністерства  від  07.04.2005 р. № 204.  Діти,  які  територіально  не обслуговуються  загальноосвітнім  навчальним закладом,  можуть  бути заоаховані  до  нього  за  умови  наявності  вільних  місць  у  класі.
     Неприпустимим  є  проведення  іспитів,  тестування,  співбесід  з  метою перевірки знань дитини.
     Конкурсне  приймання  до  1  класу  відбувається  лише  у  випадку,  коли дитина вступає  до спеціалізованої  школи  (школи - інтернату)  з  поглибленим вивченням  предметів.  Процес пиймання  дитини  проводить  вчитель початкових  класів  та  психолог  у  формі  співбесіди, що  триває  не  більше  30 хвилин,  у  присутності  батьків  або  осіб,  що  їх  замінюють.
     Не  дозволяється  перевіряти  вміння  читати,  писати,  рахувати  тощо, співбесіда має  містити спеціальні  діагностичні  завдання  для  перевірки  рівня загального розвитку  дитини,  її функціональної  готовності  до  вивчення навічальних предметів  відповідно  до  спеціалізації закладу.  
     Для  зарахування  дитини  до  1  класу  батькам  чи  особам,  які  їх  замінюють слід  подати заяву  на  ім’я  директора,  копію  свідоцтва  про  народження дитини та  медичну  кртку встановленого  зразка.
     Після  зарахування  дитини  до  1  класу  шкільний  психолог  та  вчитель вивчають  її індивідуальні  особливості  з  метою  найефективнішого  впливу  на всебічний  розвиток  та виховання   особистості  у  процесі  навчання.
     Навчальний  план  для  1  класу  розрахований  на  5-денний  робочий тиждень, навчання першокласників  здійснюється  за  семестровою  структурою.
 

ЧИ ГОТОВІ ВИ ВІДДАТИ СВОЮ ДИТИНУ ДО ШКОЛИ?

(тест)

1. Мені здається, що моя дитина навчатиметься найгірше.

2. Мені здається, що моя дитина часто кривдитиме інших дітей.

3. На мій погляд, чотири уроки - завелике навантаження для маленької дитини.

4. Дитина може спокійно навчатися тільки в тому випадку, якщо вчите­лька - її власна мама.

5. Важко уявити, що першокласник може швидко навчитися читати, ра­хувати і писати.

6. Мені здається, що діти у цьому віці ще не здатні дружити.

7. Боюся навіть думати про те, як моя дитина вдень не спатиме.

8. Моя дитина часто плаче, коли до неї звертається незнайома доросла людина.

9. Моя дитина не ходила до дитячого садка і ніколи не розлучається із матір'ю.

10. Я побоююся, що діти глузуватимуть з моєї дитини.

11. Моя дитина, по-моєму, значно слабша за своїх однолітків.

12. Боюся, що вчителька не має можливості оцінити успіхи кожної дитини.

13. Моя дитина часто говорить: "Мамо, ми підемо до школи разом!"


     Цей тест дає уявлення про ті типові психологічні труднощі, що вини­кають у першокласників. І якщо з 6 і більше твердженнями Ви погодитесь, Ви самі психологічно ще не готові віддати свою дитину в школу. Уважні батьки вміють запобігати проблемам шкільної адаптації, але для цього по­трібно бути впевненим, що Ваша дитина добре підготовлена до школи.

     Часто вважається, що після досягнення 7-літнього тепер навіть 6-літнього) віку це питання вирішиться саме собою, і батьки бувають дуже розчаровані, коли на попередній співбесіді чують, що їхня дитина не підго­товлена до школи. "Що значить "не підготовлена"? - дивуються вони. - А хіба не у школі їх повинні вчити читати, писати і взагалі - загально розви­ватися?" Так, але основні новоутворення дошкільного дитинства - уміння грати в рольові, сюжетні ігри та ігри з правилами.

Дитина моделює у грі свої стосунки з довкіллям, програє різні ситуації - в одних вона виступає лідером, в інших - підкоряється, у третіх здійснює спільну діяльність з іншими дітьми і дорослими. Тому найважливіша пере­думова готовності до школи - це вичерпаність попереднього періоду роз­витку: дитина повинна вміти фати. Інакше навантаження початкової шко­ли може виявитися надмірним і призвести до появи невротичних симптомів у дитини (примхливості, плаксивості, страху перед учнями і вчителькою, навіть відмови ходити до школи).

     У грі дитина може визволити енергію для інтелектуального та пізна­вального розвитку.

 

Книга "Школа майбутнього першокласника" (архів)